Kontaktid Aus Vara OÜ
  • Firmast
  • Meie teenused
  • Meie väärtused
  • Meie missioon
  • Meie visioon
  • Miks meie

Firmast

domMe oleme noor, kiirest arenev firma, meie noorus on meie eelduseks. Kogudes küllaldaselt kogemusi müügialal me avasime firma Aus Vara.

Me analüüsimekinnisvarafirmade tööde peamisi eeliseid ja puudusi, lisasime kõrged moraalsed printsiibid ning soovi olla kasulik inimestele. Oma töös me püüame maksimaalselt rahuldada kliendi nõudmisi ja soove. Ootame koostööle meie endisi ja uusi kliente!

Me oleme huvitatud Teie pöördumistest. Selleks, et kokku leppida kohtumises, helistage: tel. +372 5816 6776

Meie teenused

10- Tasuta konsultatsioon;
- Turuanalüüs ning müügistrateegia määratlemine;
- Korterite, elumajade, maatükkide, suvilate, ärikinnisvara müük;
- Kinnisvaraobjektide vahetus;
- Kinnisvaraobjektide rentimine;
- Elamu ja ärikinnisvara tehingute ettevalmistamine ja lõpule viimine;
- Juriidilised konsultatsioonid;
- Konsultatsioonid maksuküsimustes kinnisvaraga tehingute puhul;
- Firmade registreerimine.

Meie väärtused

5Kinnisvarabüroo «AUSVARA» olulisteks väärtusteks on:
- Meie firma peamine väärtus on kliendid. Inimesed, kes saavad kõrgetasemelise ja professionaalse teeninduse, kes saavad meie alalisteks klientideks.
- Teadmised, professionaalsus, kogemus, arusaamine, tunnetus, intonatsioon, ettenägelikus.
- Tehingute teostamisel kindlustunne ja ohutus.
- Vastutus. Me kanname täieliku vastutust oma tegevuse ning nende otsuste eest mis me teeme;
- Avatus. Esitatava informatsiooni usaldusväärsus, avatus kõigis tegevustes, professionaalsete konsultatsioonide ja hinnangute õigsus.
- Orienteerumine kliendile. Alati rajame suhted vastastikusele usaldusele, asutusele.
- Konfidentsiaalsus Ükskõik milline informatsioon mis on saadud meie poolt kliendilt või muudest allikatest ei kuulu avaldamisele.
- Otsuste vastuvõtmise mobiilsus. Me reageerime kiiresti turukonjunktuuri muutustele, selleks, et osutada meie klientidele teenuseid , mis vastavad ootustele ja ületavaid neid.

Meie missioon

11

Tähtsaks väärtuseks meie firmale on meie kliendid. Me oleme rõõmsad pakkumaks neile individuaalset lähenemist, kõrgetasemelist kvaliteeti, paindlike otsuseid, kogemusi ning heausksete töötajate teenuseid.

Me näeme oma rolli ärimaailmas, kui oma klientide eesmärkide ja unistuste täitumist kinnisvara sfääris, kui inimeste usalduse suurendamist maakleriteenuste suhtes!

Me oleme huvitatud Teie pöördumistest. Selleks, et kokku leppida kohtumises, helistage: tel. +372 5565 6059 ja tel. +372 5585 661

Meie visioon

9

Meie tulevikunägemus seisneb püüdest vastata klientide vajadusustele ja ootustele, samuti rahuldada nende vajadused pikkemas perspektiivis.

Me oleme huvitatud Teie pöördumistest. Selleks, et kokku leppida kohtumises, helistage: tel. +372 5565 6059 ja tel. +372 5585 661

Miks meie

2

Me räägime mis toimub täna kinnisvaraturul, hindadest, püüame anda Teile edasi oma tundmused ja informatsiooni, millele tuginedes võib vastu võtta kaalutletud otsuse. Väärikalt ja professionaalselt esindada korterit – see on meie töö.
Samuti räägime me Teile milliseid kortereid võib osta Teid huvitavas kohas, mida on perspektiivne osta täna.

Kui oleme koos, te tunnete end kindlamalt, võtate vastu otsuseid „avatud silmadega“. Me seisame klientide huvide eest, selgitame, mida toovad kaasa endaga allkirjastatavad dokumendid, valime tehingu teostamiseks ohutud ja optimaalsed võimalused. .

Me oleme huvitatud Teie pöördumistest. Selleks, et kokku leppida kohtumises, helistage: tel. +372 5565 6059 ja tel. +372 5585 661